Reguliere Viering Nicolaaskerk

Reguliere Viering Nicolaaskerk

26 september 2021 09:30
Pastorie is geopend: Maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.00 uur (030) 603 12 94

Viering: 26e zondag door het jaar B / einde vredesweek
Soort viering: Woord- en communieviering
Voorganger(s): diaken Gerard Vaneker
Kleur: groen
Koor: Dameskoor
Organist: Marjan Fey
Dirigent: Dini Versteeg 
Lezingen: Lez: Num. 11, 25-29; Jak. 5, 1-6; Mc. 9, 38-43.45.47-48
Koster(s): Ad Boot

Op 25 september jl. zijn de corona maatregelen versoepeld door de overheid. De 1,5 meter regel verdwijnt en voor kerken geldt dat er geen coronacheck hoeft plaats te vinden. Ook inschrijven om deel te nemen aan vieringen is niet meer nodig evenals maximaal aantal bezoekers. Wel blijven een aantal maatregelen van kracht die zijn bepaald door de overheid én bisdom:

  • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
  • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
  • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
  • Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
  • Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes, dus via collectemandjes bij de uitgang, een bankoverschrijving of via onze donatiezuil.

Er begint nu een nieuwe fase en wij zoeken elkaar weer voorzichtig op. Opletten blijft, alert zijn is van alle tijden in de zorg die wij als mens en gelovigen voor elkaar hebben. Hoe mooi onze livestream uitzendingen ook zijn, een fysieke ontmoeting met elkaar voor elkaar en door elkaar kan niets evenaren. Onze koffiecorner is weer geopend na de vieringen want ontmoetingen vinden wij belangrijk. Wij vragen u wel om verstandig met het loslaten van de maatregelen om te gaan. Als er gebruik wordt gemaakt van mondkapjes in onze kerk,  dan moeten wij onze medeparochianen respecteren die hier gebruik van maken. Wij blijven gewoon zoals altijd respect en zorg voor elkaar houden.

De kerkcommissie Nicolaaskerk, heet u van harte welkom in onze mooie kerk met vele mooie ontmoetingen die gaan komen.

(Reserveren voor) aankomende vieringen