ONLINE MEEKIJKEN NAAR DE VIERING

Wij willen Ronald Rijntjes bedanken die met zijn eigen professionele camera iedere keer bereid is om mooie livestreams te maken. Er worden nu wekelijks op de zondagen vieringen uitgezonden die via de website en via  de website van Kerkdienstgemist.nl te zien zijn (met inachtneming van de privacy).

Online Collectes

Livestream Video apparatuur

Niet iedereen kan naar de kerk komen in verband met het beperkte aantal beschikbare zitplaatsen. Het doel van deze website is mede om via een kwalitatief goede livestream iedereen via PC, tablet, TV, of mobiele telefoon de Vieringen te kunnen laten bijwonen.

Het realiseren van digitale opnames (geluid, livestream en videobeelden) is een grote financiële investering. Het technisch materiaal om kwalitatief goede opnames te kunnen maken is erg duur. Daarom is deze collecte ingesteld, zodat u in de gelegenheid bent hieraan te kunnen bijdragen.