In deze coronatijd wordt er door veel parochies een live stream via internet verzorgd, om zo de mensen thuis via internet de mis mee te laten vieren. Ook bij de Nicolaaskerk via deze website en de Nicolaaskerk Facebookpagina en dit roept met het oog op de privacywetgeving zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) echter een aantal vragen op. In dit bericht leest u een aantal van deze vragen met de antwoorden op een rij:

Hieronder ziet u de positie van de videocamera. De camera staat hoog op het balkon achter boven de ingang van de kerk. Op de display van de camera ziet u, dat door deze opstelling alleen het priesterkoor in beeld wordt gebracht.

1592138400viering livestream

 Viering Advent
Livestream van de Advent viering op 13 december met diaken Jacques Collignon

Richtlijnen Bisdom voor uitzenden van audio/video materiaal
  1. De parochie zorgt voor duidelijke en zichtbare borden waarop aangegeven wordt dat er in het kerkgebouw beeldopnames plaatsvinden.
  2. De parochie kan het beheer van de opnames hebben toevertrouwd aan kerkomroep.nl. Kerkomroep.nl is een operationeel onderdeel van de Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (SIKN). In dat geval sluit de parochie een verwerkingsovereenkomst met SIKN, waarin afspraken worden gemaakt over de zorgvuldige omgang met het audio- videomateriaal.
  3. Met uitzondering van de celebrant(en), misdienaars, acolieten en lectoren worden van individuele personen geen detailopnames gemaakt. De opnames van personen beperken zich tot een overzichtsbeeld van de aanwezigen in de kerk, gefilmd van opzij of ‘op de rug’.
  4. Het parochiebestuur informeert misdienaars, acolieten en lectoren over het feit dat opnamen worden gemaakt en zij herkenbaar in beeld komen. Het parochiebestuur dient toestemming van deze betrokken te hebben. Dit kan in één keer worden vastgelegd tijdens een bijeenkomst. De toestemming geldt dan voor alle keren dat er opnamen worden gemaakt.
  5. Een audio of video-opname van een kind (<16 jaar) mag alleen gemaakt en/of gepubliceerd worden als de parochie hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Deze toestemmingsverklaring wordt door de parochie bewaard.
  6. Zonder voorafgaande toestemming en medeweten van parochianen en/of andere personen die herkenbaar in beeld komen, mogen geen opnames via sociale media verspreid worden.
  7. De camera dient zodanig te worden afgesteld dat alleen de mensen op het priesterkoor herkenbaar in beeld komen.
  8. De camera dient zodanig te worden afgesteld dat geen opnamen worden gemaakt van de uitreiking van de H. Communie.