Enkele veel gestelde vragen met betrekking tot aanmelding en reservering in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Op 5 juni 2021 is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering. Deze worden hieronder beantwoord.